Πολιτική Απορρήτου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 7 Αυγούστου, 2023
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 7 Αυγούστου, 2023

1. Η Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τη χρήση , κοινοποίηση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) Μάριο Μαλλούρη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο www.mariosmallouris.com.

2. Τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Λέγεται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από την Επιχείρηση με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

4. Είναι απαραίτητη η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

5. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε.

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Υποχρεωτικά: όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής.
  • Προαιρετικά: αριθμός τηλεφώνου.

Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω δια ζώσης πώλησης είτε μέσω της Ιστοσελίδας. Θα ζητήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα Δεδομένα που συλλέξαμε για να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντος και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας. Φυσικά, είναι πάντα η επιλογή σας αν μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.

6. Πώς γίνεται η χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για να σας προτείνουμε προϊόντα που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν. Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει τα ανωτέρω στο πλαίσιο του νόμιμου συμφέροντος μας και της ανάγκης να κατανοήσουμε τους πελάτες μας ώστε μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Παραγγελίες προϊόντων: Επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να εκδώσουμε και να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά τα τιμολόγια στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σας. Επίσης για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, ή για πιθανό χειρισμό νομικών διαδικασιών. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος που παραγγείλατε. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η αγορά προϊόντων. Επικοινωνία: Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Ίσως χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία κάτι που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της πώλησης. Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις εκδηλώσεις μας. Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο, για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις.

7. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων μας και ιδίως : α) τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων μας. π.χ. την επικοινωνία μαζί σας, την έκδοση και αποστολή τιμολογίου και την εκτέλεση της παραγγελίας β) την εξυπηρέτησή σας με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς. γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. δ) τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα μας. ε) την αποστολή, με ηλεκτρονικά ή κλασσικά μέσα πληροφοριών για τα προϊόντα μας.

8. Που στηρίζεται νομικά η επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Ο νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (“GDPR”), τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Ο GDPR (ΕΕ) 2016/679 δίνει στα άτομα στην ΕΕ περισσότερο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα τους χρησιμοποιείται και επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτών των ατόμων. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων: τους όρους της συμβατικής μας σχέσης η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται.

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας εκ μέρους μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

10. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, και περαιτέρω για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, φορολογικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων. Δυνατόν να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει πιθανότητα άσκησης νομικής διαδικασίας μεταξύ μας.

11. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας:

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΛΛΟΥΡΗΣ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: marios_mallouris@yahoo.com
Τηλέφωνο: +357 95 78 60 18