Γιατί να μην λειτουργεί η λογική
όταν η καρδιά αιμορραγεί…;;
Γιατί να ενδίδεις στη λογική
αφήνοντας τη μαγεία να χαθεί…;;
Ποιες επιλογές είναι τώρα σωστές
κι αύριο θα φέρουνε καταστροφές…;;
Ποια είναι για σένα η οικογένεια σου
τα άτομα που έχεις κοντά ή μέσα στη καρδιά σου…;;