Αν με βλέπεις τώρα σοβαρό
μετρημένο και λογικό,
δεν ήμουνα πάντα έτσι,
οι συνθήκες μ’ έκαναν έτσι.

Ήμουνα ένα αλητόπαιδο  
και με τα κορίτσια παλιόπαιδο 
με τους γύρω μου αμείλικτος 
και με τον κόσμο ασυμβίβαστος,
οι δυσκολίες όμως και όλα τα εμπόδια
κάναν τον άντρα που βλέπεις σήμερα,
όλα τα χτυπήματα που μ’ άνοιξαν πληγές
γίνανε μαθήματα από τα παθήματα του χθες.
κι απ’ όλα τα δηλητήρια που με πότισαν
απέκτησα αντισώματα απ’ όλα τα φίδια,
έμαθα να βλέπω πίσω από τα μάτια
πίσω απ’ τα καλοβαμμένα μονοπάτια,
με φτιάξανε όλα αυτά που έζησα
κι ευτυχώς εντέλει που επέζησα,
κι αν τελικά είμαι ένας θνητός 
το πνεύμα μου είναι αθάνατο,
κι αν με σκοτώνω μόνος τα βράδια 
ζωντανεύω λίγο πριν φύγουν τα σκοτάδια.