Γιατί να μην λειτουργεί η λογική όταν η καρδιά αιμορραγεί…;; 
Γιατί να ενδίδεις στη λογική αφήνοντας τη μαγεία να χαθεί…;;
Ποιες επιλογές είναι τώρα σωστές 
κι αύριο θα φέρουνε καταστροφές…;;
Ποια είναι για σένα η οικογένεια σου
τα άτομα που έχεις κοντά ή μέσα στη καρδιά σου…;;;